Презентації Звіту про роботу НКРЗІ за 2013 рік » ..::Wireless Ukraine::..
 
 
WU#1 WU#2 WU#3 WU#4 WU#5 WU#6 WU#7 WU#8
 


Главная     Статьи     Наши награды Новости от НКРСИ     Мировые Новости     Входящие письма     Исходящие письма     Сотрудничество     Фотогалерея     Подписка     Полезные ссылки Контакты 
Презентації Звіту про роботу НКРЗІ за 2013 рік

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ), презентувала 27 березня 2014 року Річний звіт про свою роботу за 2013 рік. У заході  взяли участь представники Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, представники телеком-операторів, дорадчих органів НКРЗІ та ЗМІ.

 Презентації Звіту про роботу НКРЗІ за 2013 рік

Річний звіт про свою роботу за 2013 рік

 

Підбиваючи підсумки роботи Комісії, Голова НКРЗІ Петро Яцук у своєму виступі зазначив, що у минулому році регуляторна діяльність Комісії була спрямована на прийняття важливих для розвитку сфери зв’язку та інформатизації рішень, на розв’язання багатьох актуальних для українського суспільства завдань, що стосуються впровадження сучасних принципів державного регулювання сфери телекомунікаційних послуг в умовах чесної і прозорої конкуренції.

 Презентації Звіту про роботу НКРЗІ за 2013 рік

Голова НКРЗІ Петро Яцук

 

 Регуляторні ініціативи були спрямовані на формування привабливого інвестиційного клімату, модернізацію телекомунікаційних мереж, розбудову інформаційної інфраструктури широкосмугового доступу до мережі Інтернет тощо. Тож сьогодні можна констатувати подальше удосконалення галузевого законодавства, що працює на розвиток ринку телекомунікацій, забезпечує надання сучасних інформаційно-комунікаційних послуг рівномірно по всій території держави.

Стабільне наповнення державної казни податковими надходженнями, зростання обсягів та поліпшення якості отримуваних споживачами телекомунікаційних послуг, створення нових робочих місць – цих позитивних показників та сталих результатів розвитку галузі торік було досягнуто у тому числі завдяки діяльності НКРЗІ як національного регулятора. Із року в рік сфера зв`язку та інформатизації стабільно демонструвала позитивне зростання доходів. У 2013 році доходи від надання послуг зв’язку та інформатизації склали близько 64 млрд. грн., показавши приріст майже на 2 млрд. грн., забезпечивши зростання більше ніж на 3,2%. Більша частина доходів традиційно для українського ринку отримана від надання послуг у сфері зв’язку - 52,5 млрд. грн., і це майже на 221,3 млн. грн. більше, ніж у 2012 році. Упорівнянні з минулим періодом ці доходи склали 100,4% . В сфері інформатизації ринок зріс майже на 17,5%.

 

 Презентації Звіту про роботу НКРЗІ за 2013 рік

Основними сегментами сфери телекомунікаційних послуг залишаються мобільний, фіксований та комп’ютерний зв’язок, спільна частка яких у загальних доходах складає 94,4 %. Однак варто зазначити все ще недостатнє проникнення фіксованого широкосмугового доступу (ШСД) та різні рівні доступності Інтернету в сільських і міських регіонах. Показник проникнення ШСД у домогосподарства України у 2013 році перейшов за 37 %. Кількість абонентів ШСД в Україні перевищила позначку 7,19 млн. Доходи від надання послуг доступу до Інтернету в цілому у 2013 році досягли майже 10 % від суми доходів основного сегменту (мобільний, фіксований та комп’ютерний зв’язок) та зросли на 235,5 млн грн у абсолютному виразі, або на 5 %, порівняно з попереднім роком. Із 2009 року обсяги доходів від надання послуг доступу до Інтернету постійно зростають, але темпи їхнього росту щорічно уповільнюються. Разом з тим, український ринок ШСД ще далекий від насичення: позитивна динаміка зростання доходів свідчить про стабільний попит як з боку комерційних структур, так і з боку населення.

Сьогодні в Україні нараховується загалом 3752 оператори телекомунікацій,  2351 із яких надають послуги доступу до Інтернету. 2013 рік не змінив позицій лідерів: на шість великих постачальників послуг ШСД припадає більше 47 % від сукупної абонентської бази. При цьому у 2013 році відбувся значний приріст кількості операторів, провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету – 768 (або на 48 %), що суттєво випереджає темпи зростання доходів цього сегменту ринку.

 Презентації Звіту про роботу НКРЗІ за 2013 рік

У процесі імплементації досягнутих результатів проекту Twinning, що завершився минулого року, НКРЗІ як регулятор ринку телекомунікацій остаточно визначив законодавче підґрунтя для гармонізації українського законодавства у сфері телекомунікацій із законодавством Європейського Союзу та рекомендаціями і стандартами МСЕ.

 

 Презентації Звіту про роботу НКРЗІ за 2013 рік

 

Так, сучасним потребам суспільства відповідає застосування комплексного і системного підходу до аналізу ринків телекомунікаційних послуг, а також низка вже розроблених у 2013 році Комісією проектів Законів України. Серед нормотворчих здобутків Комісії слід зазначити розробку наступних важливих нормативно-правових актів: проекту Закону України «Про спільне використання інфраструктури телекомунікаційних мереж», проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Тимчасових правил доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового фонду з метою надання телекомунікаційних послуг, в тому числі забезпечення доступу споживачів до Інтернету».

Значно зросла довіра до НКРЗІ як до незалежного арбітра із боку гравців телекомунікаційного ринку, що посприяло вирішенню низки важливих питань, зокрема, врегулювання відносин між замовниками та власниками кабельної каналізації електрозв’язку. Наприкінці минулого року рішенням НКРЗІ були затверджені Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет).

Найближчим часом, а саме з 1 липня 2014 року, споживачі зможуть повноцінно реалізувати своє право отримати нову телекомунікаційну послугу перенесення абонентського номера та користування персональним номером. Із цією метою НКРЗІ розробила відповідне Положення про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів.

При Комісії успішно працювали постійно діючі дорадчі органи: Громадська, Науково-технічна, Науково-експертна ради. Результати проведених їх членами наукових досліджень, експертних оцінок, пропозиції та рекомендації науково-технічної еліти становлять ґрунтовну основу для формування стратегії розвитку галузі та визначення його основних векторів.

 Презентації Звіту про роботу НКРЗІ за 2013 рік

 

            Цьогорічними пріоритетами у роботі Комісії стануть забезпечення регуляторних передумов для стабільного розвитку телекомунікаційних мереж і збільшення переліку та обсягів телекомунікаційних послуг, які надаються широким верствам населення, розвитку широкосмугових мереж передачі даних, створення нових сприятливих умов для ефективного використання радіочастотного ресурсу тощо. Ця діяльність сприятиме лібералізації ринку телекомунікацій, забезпеченню ефективного функціонування вітчизняної сфери зв`язку та інформатизації, а також розвитку національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури та її інтеграції зі світовою інфраструктурою. НКРЗІ і в подальшому виконуватиме важливу місію збалансування інтересів держави, операторів, провайдерів телекомунікацій і споживачів телекомунікаційних послуг.

 


 • Звіт НКРЗІ за 2015 рік
 • Внесені НКРЗІ зміни до Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій ...
 • НКРЗІ обговорила з учасниками ринку проблемні питання розвитку телекомунік ...
 • НКРЗІ направляє проект Правил доступу операторів, провайдерів телекомунікац ...
 • НКРЗІ відкриває шлях для надання послуг із перенесення абонентських номерів ...
 • На виконання рішення НКРЗІ від 10.05.2012 № 231
 • Чергове засідання 12 серпня 2014 року
 • Науково-експертна рада НКРЗІ розпочала свою роботу
 • Лист №44 від 03.03.2014 В.о.Президента України, Прем'єр-міністру України щ ...
 • На Регіональному семінарі МСЕ для країн СНД йшлося про якість телекомунікац ...
 •    Украинская Баннерная Сеть


  www.tetra.net.ua  free counters  журнал Wireless Ukraine

  © Wireless Ukraine 2012