Хіба маемо, мусимо! (продовження) » ..::Wireless Ukraine::..
 
 
WU#1 WU#2 WU#3 WU#4 WU#5 WU#6 WU#7 WU#8
 


Главная     Статьи     Наши награды Новости от НКРСИ     Мировые Новости     Входящие письма     Исходящие письма     Сотрудничество     Фотогалерея     Подписка     Полезные ссылки Контакты 
Хіба маемо, мусимо! (продовження)

Який вихід:

Пропозиція 1 – підвисити суму штрафів, передбачену статтею 146 КУпАП:

 

Чинна редакція КУпАП

Проект змін до КУпАП

Стаття 146. Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, а також користування радіочастотним ресурсом України

Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв будь-якого виду і призначення, а так само користування радіочастотним ресурсом України без належного дозволу чи ліцензії або з порушенням правил, які регулюють користування радіочастотним ресурсом України, -

 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої і на посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої.

 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -

 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв і на посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності - від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв.

Стаття 146. Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

 

Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв будь-якого виду і призначення, -

 

 

 

 

 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої і на посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої.

 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -

 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв і на посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності - від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв.

відсутня

Стаття 1461. Порушення підстав користування радіочастотним ресурсом України

Порушення підстав користування радіочастотним ресурсом України, а саме користування радіочастотним ресурсом України без належної ліцензії для надання телекомунікаційних послуг або для розповсюдження телерадіопрограм телерадіоорганізаціями, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв і на посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності – чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв.

 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом календарного року після накладення адміністративного стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -

 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв і на посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності – восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв.

 

 

Пропозиція 2 – внести зміни до статті 1, 58 Закону України «Про радіочастотний ресурс України»:

 

Чинна редакція Закону України «Про радіочастотний ресурс України»

Проект змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України»

Стаття 1. Терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Стаття 1. Терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

користувач радіочастотного ресурсу – юридична або фізична особа, діяльність якої безпосередньо пов'язана з користуванням радіочастотним ресурсом відповідно до законодавства;

користувач радіочастотного ресурсу – юридична або фізична особа, яка здійснює діяльність щодо користування радіочастотним ресурсом відповідно до законодавства;

Стаття 58. Відповідальність за порушення законодавства про радіочастотний ресурс України

 

1. Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства про радіочастотний ресурс України, несуть відповідальність у порядку, визначеному законами України.

 

2. За несвоєчасну сплату щомісячного збору за користування радіочастотним ресурсом України справляється пеня згідно із законами України.

 

3. У разі несплати щомісячного збору протягом шести місяців відповідна ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України, а також дозволи на експлуатацію анулюються без компенсації збитків користувачу радіочастотного ресурсу України зі стягненням суми заборгованості в судовому порядку.

 

 

 

 

 

4. Дохід (за винятком сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), отриманий користувачем радіочастотного ресурсу внаслідок користування радіочастотним ресурсом України без передбачених цим Законом ліцензій та експлуатації радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв без дозволів на експлуатацію, вилучається за рішенням суду і спрямовується до Державного бюджету України.

 

Стаття 58. Відповідальність за порушення законодавства про радіочастотний ресурс України

 

1. Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства про радіочастотний ресурс України, несуть відповідальність у порядку, визначеному законами України.

 

2. За несвоєчасну сплату щомісячного збору за користування радіочастотним ресурсом України справляється пеня згідно із законами України.

 

3. У разі несплати щомісячного збору протягом шести місяців відповідна ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України, а також дозволи на експлуатацію анулюються за рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації протягом 15 робочих днів з дня надходження інформації, без компенсації збитків користувачу радіочастотного ресурсу України зі стягненням суми заборгованості в судовому порядку відповідно до Податкового кодексу України.

 

4. Дохід (за винятком сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), отриманий користувачем радіочастотного ресурсу внаслідок користування радіочастотним ресурсом України без передбачених цим Законом ліцензій та експлуатації радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв без дозволів на експлуатацію, вилучається за рішенням суду і спрямовується до Державного бюджету України. Розрахунок зазначеного доходу та забезпечення звернення здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Порядок взаємодії державних органів визначається спільними нормативно-правовими актами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації забезпечує виявлення та фіксацію порушень цього Закону, які призводять до ухиляння (свідомого або несвідомого) фізичними та юридичними особами від сплати рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України. У разі відсутності відомостей про зазначену фізичну або юридичну особу, відповідальність відповідно до вимог цієї статті покладається на експлуатаційну організацію будівлі, чи власника висотні вежі, антени, що використовуються для організації радіозв'язку.

У разі неможливості розрахунку зазначеного доходу на винну особу або суб’єкта господарювання у судовому порядку накладається штраф в розмірі рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за один календарний квартал, незалежно від того, скільки часу експлуатувалося такий радіоелектронний засіб протягом календарного місяцю, з урахуванням наступного:

1) за діяльність без передбаченої цим законом ліцензії, штраф нараховується за експлуатацію кожного радіоелектронного засобу. Об’єкт оподаткування розраховується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації для кожного радіоелектронного засобу виходячи зі змісту ліцензії, яка необхідна фізичній або юридичній особі для здійснення діяльності у сфері користування радіочастотним ресурсом України та експлуатацією такого радіоелектронного засобу.

2) за діяльність без передбаченої цим законом дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу, що здійснює розповсюдження телерадіопрограм, штраф нараховується за експлуатацію кожного радіоелектронного засобу. Об’єкт оподаткування розраховується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації для кожного радіоелектронного засобу виходячи зі змісту дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу, що здійснює розповсюдження телерадіопрограм, та який повинна була отримати фізична або юридична особа для здійснення діяльності у сфері користування радіочастотним ресурсом України та експлуатації такого радіоелектронного засобу мовлення.

3) У разі використання (експлуатації) радіоелектронного засобу в радіослужбі, яка не передбачена Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України, об’єкт оподаткування розраховується з виду радіозв’язку, якому можуть створюватися або створюються шкідливі радіозавади.

 


 • ДО УВАГИ ОПЕРАТОРІВ
 • Вы верно считаете налоги по уплате РЧР?
 • Хіба маемо, мусимо!
 • Роз’яснено особливості сплати збору за користування радіочастотним ресурсом
 • Повідомлення про офіційне оприлюднення проекту Порядку здійснення державног ...
 • Повторно прийнято Закон "Про внесення змін до Закону України "Про раді ...
 • НКРЗІ запрошує до обговорення питань, пов’язаних із ефективним використання ...
 • НКРЗ прийняла за основу проект Порядку виконання робіт з виявлення та усуне ...
 • Фахівці Волинської філії УДЦР виявили незаконно діючі радіопередавачі. Їх р ...
 • НКРЗ взяла за основу Регламент аматорського радіозв’язку України
 •    Украинская Баннерная Сеть


  www.tetra.net.ua  free counters  журнал Wireless Ukraine

  © Wireless Ukraine 2012