Внесено значні зміни до Податкового кодексу України » ..::Wireless Ukraine::..
 
 
WU#1 WU#2 WU#3 WU#4 WU#5 WU#6 WU#7 WU#8
 


Главная     Статьи     Наши награды Новости от НКРСИ     Мировые Новости     Входящие письма     Исходящие письма     Сотрудничество     Фотогалерея     Подписка     Полезные ссылки Контакты 
Внесено значні зміни до Податкового кодексу України

Відповідно до прийнятого Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)
(реєстраційний № 5368 від 07.11.2016)
Внесено значні зміни до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112):
в частині адміністрування податків і зборів
в частині податку на прибуток
в частині податку на додану вартість 
в частині податку на доходи фізичних осіб
в частині єдиного податку
в частині акцизного податку
в частині плати за землю
в частині рентної плати за спеціальне використання води
в частині рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин
особливості оподаткування на тимчасово окупованій території
ліквідації податкової міліції

Згідно з Законом, ПКУ регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. Визначаються функції та правові основи діяльності контролюючих органів та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику».
Прикінцевими та перехідними положеннями Кабінету Міністрів України: 
до 1 липня 2017 року забезпечити проведення незалежного аудиту баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються контролюючим органами; визначити порядок контролю, в тому числі моніторингу, центральним органом, що формує та реалізує фінансову політику, адміністрування центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються для адміністрування податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розробку, створення та впровадження програмного забезпечення електронного кабінету;
до 1 липня 2017 року розробити і внести до Верховної Ради України проект закону щодо запровадження єдиного рахунка для сплати податків і зборів;
до 1 липня 2017 року розробити і внести до Верховної Ради України проект закону щодо запровадження податку на виведений капітал.

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Зокрема, відповідно до проекту Закону пропонувалось внести зміни і у пункти 254.5 статті 254 ПКУ (в частині користування РЧР):
1) підпункт 254.5.1 викласти в такій редакції:
“254.5.1. Перелік користувачів радіочастотного ресурсу — платників рентної плати та/або зміни до нього подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, із зазначенням виду зв’язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік до 1 березня та до 1 вересня поточного року станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.”;
2) абзац третій підпункту 254.5.3 викласти в такій редакції:
“Інші платники рентної плати сплачують рентну плату починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата рентної плати здійснюється платниками рентної плати з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику рентної плати в такій смузі радіочастот у певному регіоні, крім випадків, коли наступні дозволи на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, видані на пристрої, потужність яких передбачає застосування іншої, ніж у попередніх дозволах, ставки рентної плати.”.

Текст проекту закону до другого читання відсутній на сайті ВРУ.

• Прийнято Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (зареєстровано за №5132). 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60035

Законодавчим актом 
переглянуто відповідно до вимог пункту 4 розділу ХІХ Податкового кодексу України ставки оподаткування, визначені в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції, зокрема, акцизного податку, екологічного податку та рентної плати;
переглянуто положення, в яких міститься прив’язка до розміру мінімальної заробітної плати, у зв’язку з підвищенням останнього;
удосконалено деякі положення щодо адміністрування податку на додану вартість, рентної плати тощо.

Відповідно до змін до пункту 254.4 статті 254 ПКУ:
“254.4. Ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України встановлюються у таких розмірах:
См. Таблицы

1Для ширини смуги радіочастот до 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75.
2Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот менше 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні окремо та/або в усіх регіонах України, що належать окремому платнику рентної плати-користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,2.
3Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 20 МГц (10 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,4.
4Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот у всіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 20 МГц (10 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належить окремому платнику рентної плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75.
5Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,4.
6Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот у всіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 30 МГц (15 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належить окремому платнику рентної плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75.
7Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 40 МГц (20 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,4.
8Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот у всіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 40 МГц (20 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належить окремому платнику рентної плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75.
Передбачені цими примітками підвищувальні та понижувальні коефіцієнти застосовуються окремо до об’єкта оподаткування шляхом додавання/віднімання грошового значення відповідного коефіцієнта до нього. Грошове значення коефіцієнта розраховується шляхом визначення різниці між об’єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт, помножений на коефіцієнт, та об’єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт.”.

Цей Закон повинен набрати чинності з 1 січня 2017 року

• Прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (проект зареєстровано за №5502).
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60658


 

 

 

 

 


 • Вы верно считаете налоги по уплате РЧР?
 • Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
 • Хіба маемо, мусимо! (продовження)
 • НКРЗІ виносить на громадське обговорення регуляторний акт щодо зменшення ро ...
 • НКРЗ розглянула питання впровадження радіотехнології “широкосмуговий радіод ...
 • Повторно прийнято Закон "Про внесення змін до Закону України "Про раді ...
 • НКРЗІ запрошує до обговорення питань, пов’язаних із ефективним використання ...
 • Про затвердження Планів перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій та корист ...
 • НКРЗ підтримала законопроект, спрямований на впорядкування плати за телеко ...
 • Про затвердження Планів перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій та кори ...
 •    Украинская Баннерная Сеть


  www.tetra.net.ua  free counters  журнал Wireless Ukraine

  © Wireless Ukraine 2012