Радіозавади » ..::Wireless Ukraine::..
 
 
WU#1 WU#2 WU#3 WU#4 WU#5 WU#6 WU#7 WU#8
 


Главная     Статьи     Наши награды Новости от НКРСИ     Мировые Новости     Входящие письма     Исходящие письма     Сотрудничество     Фотогалерея     Подписка     Полезные ссылки Контакты 
Радіозавади
Шановна редакція, дуже вдячні вам за ваше видання, кожен номер такого журналу для нашого підприємства стає як настільна книга.
Хочемо звернутися до вас з питанням, стосовно того, чи можете ви надати роз’яснення чим відрізняються терміни “радіозавада” від терміну “втручання в роботу мережі”, у контексті бездротових мереж передачі даних.


Такий лист, а вірніше електронний запит надійшов на електронну адресу нашої редакції. Так як з листа не зовсім було зрозуміло про що йде мова, ми зв’язалися з підприємством яким було зроблено данний запит. Після обговорення і роз'яснення суті проблеми, юристи нашої редакції, також вирішили розібратися у цьому питанні.

Насамперед, підприємство, яке побажало бути неназваним саме зараз перебуває у стадії судового процесу.

Судовий процес йде саме з питання щодо радіозавад, які виникли при роботі передавачів цього підприємства до приймальних засобів іншого підприємства, працюючих у одному радіочастотному ресурсі. Але у подальшому питання радіозавад було переорієнтовано у питання втручання у роботу іншої мережі, таким чином змінено адміністративну статтю на кримінальну. Наша редакція не ставить за ціль розібратися чи це наклеп з боку конкурентів чи дійсно було втручання, але ставить за мету зробити роз’яснення, як у подальшому трактувати операторам ці терміни.

До речі, для ознайомлення до редакції було передано копію справи з порушеннями, копії щодо проведення експертних оцінок підприємствами, які не уповноважені проводити такі оцінки, а тим паче слідчим долучати такі висновки до судової справи.

Сьогодні радіозавада, а завтра кримінал...


Для початку розглянемо як визначається поняття «радіозавада» законодавцем.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» радіозавади це - електромагнітне випромінювання будь-якого походження, яке перешкоджає прийманню радіосигналів. Обов’язковою умовою електромагнітної сумісності (ЕМС) є здатність радіоелектронних засобів (РЕЗ) і випромінювальних пристроїв (ВП) одночасно функціонувати з обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації з урахуванням впливу ненавмисних радіозавад і не створювати неприпустимих радіозавад іншим радіоелектронним засобам. Враховуючи наведені характеристики радіозавад як «ненавмисні» та «неприпустимі», законодавець непрямо вказує на наявність таких видів радіозавад як «навмисні» і «припустимі» (допустимі), слід зауважити, що останні терміни не визначаються в законодавстві України.

WU-INFO
Обращаем внимание на то, что каждый оператор имеющий лицензию на эксплуатацию радиочастотного ресурса Украины, заключает договор на проведение ежемесячного мониторинга своих радиоэлектронных средств (РЕС) с Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР).

Это означает, что если по каким то причинам ваше радиоэлектронное средство работает не в рамках выданного разрешения, УГЦР обязан сообщить вам об этом, в рамках заключенного хозяйственного договора мониторинга ваших РЕС.

2.1. Виконавець зобов’язується протягом всього терміну дії цього Договору проводити заходи щодо забезпечення ЕМС РЕЗ, які використовує Замовник, згідно з дозволами на експлуатацію РЕЗ, для чого:
2.1.2. інформувати Замовника про радіозавади, що виникають з його вини і вживати передбачені законодавством України заходи з метою усунення їх дії;


Існує багато видів радіозавад, які тим чи іншим чином впливають на роботу РЕЗ та ВП. Ненавмисні радіозавади виникають внаслідок розсіяння електромагнітної енергії від будь-яких природних або штучних об’єктів. Припустимими радіозавадами можна назвати слабкі радіозавади, які не перевищують рівень сигналу та втрата інформації при їх наявності незначна. РЕЗ або ВП, які знаходяться під їх впливом повністю виконують свої функції. До речі, Порядком здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування передбачена, при проведенні планової та позапланової перевірок, перевірка додержання користувачем радіочастотного ресурсу (РЧР) України допустимих норм радіозавад, визначених дозволами на експлуатацію РЕЗ.

Навмисні радіозавади характеризуються прямим умислом, тобто вчиненням дій які завідома призведуть до створення радіозавад іншим РЕЗ та ВП, наслідком чого буде значне погіршення або припинення їхнього сигналу, та надання сервісу, у разі якщо мова йде про оператора.

WU-INFO
Преднамеренные радиопомехи, это когда посредством специальных или не специальных технических средств вы преднамеренно блокируете работу беспроводной сети иного оператора. Но самое главное в этом вопросе, это то, что предприятие, которое имеет определенный уровень аккредитации на выявления такого рода радиопомех и вмешательств в работу сети, может четко конкретизировать, каким именно техническим способом происходит радиопомеха, и что происходит в сети стороннего оператора при воздействии такого рода помехи. Проще говоря, должна быть соответствующая техническая экспертиза, которая проведена в рамках действующего ГОСТа и норм определяющих качество доступа к сети.

Внешние помехи принимаются антенной вместе с полезным сигналом и создаются:
а) электромагнитными процессами, происходящими в атмосфере, ионосфере и космическом пространстве;
б) электроустановками и соседними р/станциями;
в) средствами постановки преднамеренных помех.

Внутренние помехи локализованы в различных элементах системы радиосвязи (флуктуационные шумы ламп и полупроводниковых приборов, нестабильность питающих напряжений и т.п.). Характеристики внутренних помех приемного устройства обычно пересчитываются к его входу.
Внутренние и внешние помехи являются аддитивными, когда на входе ПрУ сигнал представляется в виде:
x(t)=S(t)+n(t)
где S(t) - передаваемый сигнал, n(t) - помеха. Аддитивные помехи: флуктуационные, импульсные и синусоидальные.

К флуктуационным помехам (ФП) относятся шумы приемника и шумы среды распространения сигнала. Их спектр на входе ПУ обычно шире полосы пропускания ПУ. Плотность вероятности ФП часто является нормальной. В большинстве случаев ее принимают как аддитивный БГШ.

Импульсные помехи представляют собой непериодическую последовательность одиночных радиоимпульсов и создаются атмосферными и промышленными источниками помех. (В некоторых случаях посторонними каналами связи).

Синусоидальные помехи (СП) - помехи, сосредоточенные по спектру (ширина их спектра мала по сравнению с полосой пропускания приемного тракта). Источники СП:
• станции преднамеренных помех;
• генераторы ВЧ сигналов;
• радиостанции эталонных частот. К синусоидальным можно отнести комбинированные помехи внутри самого приемника.

Де факто, в результате проведенных экспертиз, организация имеющая аккредитацию должна выдать заключение которое конкретизирует какое именно было воздействие и тип помехи, что собственно может привлекаться следователем при проведении ОРД.

Що стосується поняття «втручання в роботу мережі», то воно є досить широкоохоплюючим в галузі діяльністі телекомунікацій.

Так під тлумачення даного поняття підпадають як створення навмисних радіозавад так і незаконне втручання в роботу мереж електрозв’язку, що вже є кримінально караним діянням.

Стаття 361 Кримінального кодексу України передбачає настання кримінальної відповідальності за «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих
систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку». Термін «електрозв’язок» в чинному Кримінальному кодексі дещо застарілий. Відповідно до ЗУ «Про телекомунікації» «телекомунікації (електрозв'язок) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах». Відповідно «телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації,комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням».

Отже, якщо через несанкціоноване, тобто недозволене власником відповідної мережі чи службовими особами, які забезпечують нормальну роботу мережі, втручання в роботу телекомунікаційної мережі сталися витік, втрата, підробка, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації винного очікує покарання у вигляді: штрафу від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або ж позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи. Крім того кваліфікуючими ознаками даного злочину є:
- повторно, тобто вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею,
- за попередньою змовою групою осіб, визнається якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення,
- заподіяння значної шкоди. Значною шкодою у розумінні статті 361, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

WU-INFO
К сожалению, несовершенство нашего законодательства и не определения четкого понятия, что же такое «вмешательство в работу» именно беспроводной сети, приводит к тому, что эту норму Закона каждый трактует, так как удобно той стороне, которая имеет к вам претензии. Если верно трактовать такое понятие как вмешательство в работу сети, то логично сказать что, вмешательство это когда вы преднамеренно вошли в ту или иную сеть и непосредственно внутри сети производите какие-то действия по блокированию сети, а не просто ваш передатчик создает радиопомеху.

Наша редакция направила запросы практически во все ведомства, которые могли бы дать комментарии по данному вопросу, НКРСИ, Госспецсвязи, УГЦР, УНДИЗ, и.т.д. но все эти ведомства воздержались от ответа.


Слід наголосити, що саме кримінальна відповідальність настає лише за умов настання хоча б одного з наслідків зазначених у вказаній статті Кримінального кодексу при втручанні в роботу мереж електрозв’язку:
- витік інформації - результат дій порушника, внаслідок яких інформація стає відомою (доступною) суб'єктам, що не мають права доступу до неї;
- втрата інформації - дія, внаслідок якої інформація в АС перестає існувати для фізичних або юридичних осіб, які мають право власності на неї в повному чи обмеженому обсязі;
- підробка інформації - навмисні дії, що призводять до перекручення інформації, яка повинна оброблятися або зберігатися в АС;
- блокування інформації - дії, наслідком яких є припинення доступу до інформації;
- порушення встановленого порядку маршрутизації інформації - дії або обставини, які призводять до спотворення процесу обробки інформації.
У випадках, коли втручання до мережі електрозв’язку (телекомунікацій) відбулося, а вище згадані наслідки не настали - кримінальна відповідальність не наступає. Наразі таке діяння матиме характер не кримінального злочину, а адміністративного правопорушення. І відповідальність, винна особа нестиме відповідно до норм передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення.

WU-INFO
Нужно руководствоваться тем, что все перечисленные последствия, указанные в Криминальном кодексе в обязательном порядке должны быть подкреплены именно экспертным заключением, ну и соответственно в рамках действующих нормативных документов, а так же на основании утвержденных методик проведения такого рода работ:
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про захист інформації в автоматизованих системах

Утечка информации (ДСТУ 3396.2-97) - это неконтролируемое, несанкционированное получение этой информации, так же можно трактовать как, метод при котором прослушивается радиоэфир вернее радиочастоты на которых работает оператор с использованием специализированного программного обеспечения, для того, чтоб в дальнейшем использовать эту информацию для вмешательства в работу сети, без физического проводного включения в сеть, выявить такое нарушение, (прослушивание и сохранение идентификаторов сети) технически не представляется возможным.

Радіозавади

Программа прослушивания протоколов и выявления инфраструктуры.


Утрата информации (ДСТУ 3396.2-97) - может быть полной или частичной, временной или постоянной, но при любом условии она наносит вред собственнику информации. Скажем в контексте к нашей статье, если при измерениях сертифицированным устройством определяющего качество беспроводного канала связи от оператора к абоненту есть подтверждение, что при воздействии радиопомехи наступает утрата информации, ВЫРАЖАЮЩАЯСЯ, в потере пакетов, увеличение джиттера (ping) и это превышает установленную норму качества связи для данного типа каналов связи, возможно наступление действия этой нормы статьи УК. Но для этого помимо картинки спектральной маски (анализатора спектра) двух передатчиков работающих скажем на одинаковых радиочастотах, анализатором протоколов нужно четко видеть, что таки одна система связи вносит такие помехи в результате которых происходит утрата информации в другой системе связи. А учитывая, современные методы модуляции разные системы вполне могут работать и на одной частоте.

Радіозавади

Анализаторы протоколов серии 8630/8631/8632/8635 предназначены для тестирования и поиска неисправностей в сетях фиксированной и подвижной связи, таких как: V5; X25; ISDN; GPRS; GSM; CDMA; CDMA 2000; UMTS; EDGE; VoIP; SS7; SS7 over IP (SIGTRAN); E1 over ATM; IMA


Что означает подделка информации в рамках нашей статьи или вообще систем радиосвязи ДСТУ 3396.0-96 скорее всего это можно отнести к понятию, когда происходит подмена идентификаторов базовой станции оператора (SSID) на которую работают абоненты данного оператора, другой базовой станцией иного оператора с одинаковыми идентификаторами сети, с целью выявления количества абонентов первого оператора. Но для определения и выявления такого нарушения в системах радиосвязи, не достаточно просто снятие спектральной маски сети, которая присутствует в протоколах инструментальной оценки мониторинга сети УГЦР, и для выявления этого нарушения необходим анализатор структуры сети, для выявления дерева и определения головной станции и МАС адресов клиентов. Проше говоря, оператор который подозревает о таком нарушении, после привлечении соответствующих экспертов выключает свою базовую станцию (БС) а экспертами производится накопление статистики работы серой БС и работы абонентов, далее уже средствами пеленгации выявляется ее место нахождения.

Радіозавади

Отображение результатов измерений и дополнительных данных о найденных сетях


Блокирование информации, как же можно блокировать информацию в радиосетях, не имея физического проводного включения в эту сеть, как было сказано выше это постановка активной радиопомехи, на частотах оператора для которого создается эта помеха. И сделано это может быть с целью преднамеренного блокирования работы оператора, ИЛИ по причине выхода из строя передающего оборудования иного оператора, который даже не подозревает, что вышедшее из строя оборудования производит блокировку работы сети иного беспроводного оператора.

В залежності від чинників та критеріїв, через які відбулося втручання в роботу мережі, статті КУпАП, які характеризують втручання в роботу мережі можуть бути різними. Наприклад, створення навмисних радіозавад, в залежності від індивідуальних обставин, - стаття 145 КУпАП «Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами» або стаття 146 КУпАП «Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, а також користування радіочастотним ресурсом України». Порушення правил охорони ліній і споруд зв'язку або пошкодження кабельної, радіорелейної, повітряної лінії зв'язку, проводового мовлення або споруд чи обладнання, які входять до їх складу, якщо воно не викликало припинення зв'язку тягне за собою відповідальність згідно ст. 147 КУпАП. У випадку зниження якості функціонування телекомунікаційних мереж, через Порушення Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, відповідальність настає відповідно до ст. 1481 КУпАП. Використання технічних засобів та обладнання, що застосовуються в мережах зв'язку загального користування операторами зв'язку без документа про підтвердження відповідності також тягне за собою накладення адміністративного стягнення відповідно до ст. 148 4 КУпАП.

Підсумовуючи статтю ми вкотре переконалися, що законодавство в нашій державі що дишло, але кожен оператор незважаючи з якого боку він знаходиться чи той хто ненавмисно створює радіозаваду, чи той кому створюється радіозавада повинен насамперед керуватися саме нормативними документами та принципами, коли не потрібно шукати ворогів там де їх може і не бути. Сьогодні у вашого конкурента виникли проблеми з радіопередавачем, а завтра можливо вже й у вас передавач буде працювати з порушенням параметрів, та створювати такі самі радіозавади. Техніка дуже складна річ.

Нижче ми наводимо перелік нормативних документів які ми вивчали коли готували матеріал. На жаль обмежені розмірами нашого видання ми дуже стисло навели приклади, в яких ви можете опинитися. Та наш читач, вже може мати невелику підказку.

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про захист інформації в автоматизованих системах
Дія Закону поширюється на будь-яку інформацію, що обробляється в автоматизованих системах.

Наказ Мінтрансзв’язку від 22.07.2010 № 513 «Про затвердження та надання чинності: СОУ 64.2 – 00017584 – 008:2010 "Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування. Система показників якості послуг з передачі даних та доступу до Інтернет. Загальні положення"; СОУ 64.2 – 00017584 – 009:2010 "Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. Показники якості. Методи випробувань і оцінки"

ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення.

ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозавад. Норми та методи вимірювання (СІSPR 22:2006, ІDT)

ДСТУ СІSРR 16-1:2005 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Частина 1. Апаратура для вимірювання радіозавад і несприйнятливості (СІSРR 16-1:2002, IDT)
ДСТУ СІSРR 16-2:2005 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Частина 2. Методи вимірювання радіозавад і несприйнятливості (СІSРR 16-2:2002, IDT)
ДСТУ EN 55013:2004 Електромагнітна сумісність. Норми та методи вимірювання характеристик радіозавад приймальних пристроїв та підключеного до них обладнання (EN 55013:1997, ІDT)

ДСТУ ЕТSI EN 300386:2007 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Устаткування телекомунікаційних мереж. Вимоги до електромагнітної сумісності (ЕТSI EN 300386:2005, ІDT)

Источники преднамеренных помех сигналам с дискретной модуляцией [Текст] / Антипенский Роман // Современная электроника. - 2009. - N 4
Оценка ошибки детектирования частотно-модулированных сигналов в присутствии помех [Текст] / Р. В. Антипенский, Ю. Л. Козирацкий // Радиотехника. - 2008. - N 11
Влияние узкополосных помех на пороговые характеристики оценки параметров сверхширокополосных сигналов [Текст] / П. А. Трифонов // Радиотехника. - 2007. - N 7
Воздействие различных видов заградительных помех на линию радиосвязи с программной перестройкой рабочей частоты [Текст] / А. Е. Каунов, В. Н. Поддубный // Радиотехника. - 2006. - N 6
Методика оценки влияния времени задержки постановки преднамеренных помех информационным системам на их эффективность [Текст] / Д. Г. Гарус [и др. ] // Радиотехника. - 2005. - N 5
Модель функционирования и методика оценки эффективности линий передачи данных с пакетированием сообщений в условиях помех [Текст] / М. Г. Чикин // Радиотехника. - 2004. - N 5

 • НКРЗ прийняла за основу проект Порядку виконання робіт з виявлення та усуне ...
 • ДО УВАГИ ОПЕРАТОРІВ
 • До уваги суб’єктів господарювання, які бажають здійснювати чи здійснюють ді ...
 • Хіба маемо, мусимо! (продовження)
 • 16.08.2013 за № 3098 в ВР зареєстровано Проект Закону про внесення змін до ...
 • НААУ підтвердила: ВЦ УКРЧАСТОТНАГЛЯД здатний забезпечити технічну компетент ...
 • Законодавче поле України у сегменті використання РЧР України
 • Державний нагляд у галузі зв`язку у 2009 році
 • Порядок ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій
 • Прес-реліз до Круглого столу Національної комісії з питань регулювання зв’я ...
 •    Украинская Баннерная Сеть


  www.tetra.net.ua  free counters  журнал Wireless Ukraine

  © Wireless Ukraine 2012